Dostępne kursy

Kurs ma za zadanie wykształcić zdolność dostrzegania różnic pomiędzy PR a różnymi narzędziami szeroko rozumianych działań marketingowych oraz znajomość typowych dla PR środków oddziaływania społecznego. Ponadto celem szkolenia jest wykształcenie umiejętności projektowania strategii PR, a w szczególności rozwinięcie zdolności formułowania celów PR i doboru odpowiednich narzędzi ich realizacji.


Autorka kursu / prowadząca: Anna Ewa Obrębska – doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, wieloletnia wykładowczyni w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego, specjalizująca się w zagadnieniach dotyczących komunikacji językowej i wizualnej, public relations, promocji, reklamy, kreowania wizerunku i autoprezentacji. Organizatorka i współorganizatorka konferencji naukowych; autorka i redaktorka książek i artykułów z zakresu komunikacji społecznej oraz lingwistyki. Koordynatorka przedmiotów i kursów z zakresu public relations, sztuki negocjowania, przedsiębiorczości, sponsoringu; promotorka i recenzentka licznych prac dyplomowych. Od 2009 roku dyrektor i edytor we własnej firmie – Primum Verbum. Więcej informacji o prowadzącej: https://primumverbum.pl/omnie/


Co otrzymujesz, kupując szkolenie?

 • 11 lekcji,
 • 443 slajdy (w formacie PDF),
 • kompendium wiedzy z zakresu PR,
 • przykłady zastosowania narzędzi PR,
 • przykład strategii PR,
 • indywidualna pomoc nauczyciela,
 • możliwość konsultacji online,
 • dyplom ukończenia kursu (możliwy do wygenerowania po zdaniu egzaminu).


Kurs można zakupić na stronie naszego sklepu, korzystając z poniższego linku:

https://primumverbum.istore.pl/pl/p/Kurs-online-PUBLIC-RELATIONS-zarzadzanie-wizerunkiem-organizacji/23071539


Program kursu:

1. Znaczenie pojęcia public relations

 • definicje
 • cechy
 • przyczyny wzrostu znaczenia PR
 • zakres działań agencji PR

2. Public relations a dziedziny pokrewne (lub za takie uważane)

 • PR a komunikacja
 • PR a reklama
 • PR a marketing
 • PR a promocja
 • PR a Corporate identity
 • PR a human relations
 • PR a public affairs i lobbing
 • PR a publicity
 • PR a propaganda
 • PR a agitacja

3. Strategia i kampania public relations

 • Etapy kampanii PR
 • Identyfikacja otoczenia w PR
 • Metody analizy sytuacji wyjściowej
 • Cele PR
 • Narzędzia PR
 • Formy PR
 • Projekcja wizerunku
 • Strategia PR

4. Corporate identity

 • Zakres pojęcia 'corporate identity'
 • Wizerunek a tożsamość
 • Korzyści ze świadomie wykreowanego CI
 • Nazwa firmy
 • Symbol i znak firmowy
 • Kolory w symbolach firmowych
 • Elementarne reguły projektowania logo
 • Księga standardów CI
 • Szyld jako element CI

5. Wydawnictwa własne jako narzędzie PR

 • Rodzaje wydawnictw własnych
 • Ulotka
 • Broszura
 • Prospekt
 • Biuletyn
 • Albumy i książki
 • Sprawozdania
 • Podstawowe błędy edytorskie
 • Kreatywna typografia - przykłady
 • Kreatywne publikacje - przykłady

6. Wewnętrzne public relations

 • Cele internal PR
 • Techniki komunikacji wewnętrznej
 • Fundamentalne błędy w komunikacji wewnętrznej
 • Bariery w komunikacji wewnętrznej
 • Warunki harmonii w miejscu pracy

7. E-PR

 • Internet a inne media
 • PR internetowe a reklama w internecie
 • Z czego wynika sukces e-PR?
 • Co jest celem e-PR?
 • Narzędzia e-PR
 • Korzyści z e-PR
 • Zagrożenia e-PR
 • Marketing wirusowy - virale

8. Media relations

 • Cele media relations
 • Zalety i wady media relations
 • Charakterystyka środków masowego przekazu
 • Od czego zacząć?
 • Formy współpracy z dziennikarzami
 • Rodzaje materiałów prasowych
 • Wyznaczniki atrakcyjności informacji
 • Informacje prasowe - zasady komponowania
 • Organizacja konferencji prasowej

9. Eventy jako narzędzie PR

 • Wydarzenia biznesowe
 • Wydarzenia społeczne
 • Wydarzenia specjalne
 • Wydarzenia motywacyjne
 • Z jakich powodów organizuje się eventy?
 • O czym należy pamiętać?
 • Kreatywne rozwiązania eventowe

10. Sponsoring

 • Geneza i przyczyny rozwoju
 • Obszary sponsoringu
 • Typy i formy sponsoringu
 • Strategia sponsoringowa

11. Sytuacje kryzysowe

 • Czym jest kryzys z punktu widzenia PR?
 • Rodzaje kryzysów
 • Symptomy kryzysu

Kurs dostępny od 1 kwietnia 2018